ชุดปั่นกวนผสมละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด ชุดถังผสม ชุดกวนปั่น ชุดผสมแลป ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ปั่นกวนผสมสี ปั่นกวนผสมสารเคมี ใบพัดปั่น ถังเหล็ก เครื่องกวนสี ชุดถังผสมสบู่ ชุดผสมครีม ปั่นกวนผสมกาว ชุดปั่นกวนผสม ชุดถังผสมแชมพู ชุดถังผสมเคมี ชุดถังผสมครีม เครื่องผสมนม เครื่องผสมทินเนอร์ เครื่องผสมครีมโลชั่น เครื่องกวนสบู่ เครื่องกวนครีม เครื่องกวนผสมสี เครื่องกวนปั่นสี เครื่องกวนแชมพู เครื่องกวนเคมี ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดผสม ใบพัดกวน ถังสแตนเลส ถังผสมผงสี ถังผสมผง ถังลูกเต๋า ชุดผสมสารเคมี ปั่นกวนผสมอาหาร ปั่นกวนผสมห้องแลป ปั่นกวนผสมโลชั่น ปั่นกวนผสมลูกเต๋า ปั่นกวนผสมยาง ยางพารา ปั่นกวนผสมผงเคมี ปั่นกวนผสมปุ๋ย ปั่นกวนผสมน้ำหอม ปั่นกวนผสมน้ำผลไม้ ปั่นกวนผสมถังนอน ปั่นกวนผสมซอส ปั่นกวนผสมแชมพู ปั่นกวนผสม 2 ชั้น ชุดถังผสมปุ๋ย ชุดถังผสมน้ำยาล้างจาน ชุดถังผสมน้ำผลไม้ ชุดกวนระบบกันระเบิด ชุดกวนใบพัดน้ำเกลือ ชุดกวนในห้องแลป เครื่องผสมอาหารถังนอน เครื่องผสมสารเคมี เครื่องผสมสบู่ เครื่องผสมผงลูกเต๋า เครื่องผสมในห้องแลป เครื่องผสมแนวนอน เครื่องผสมน้ำเกลือ เครื่องกวนซอส ใบพัดเรือ 3 ครีบ ใบพัดปั่นสี ใบพัดกวนผสม ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมสแตนเลส ถังผสมลูกเต๋า ถังผสมแป้ง ถังผสมครีม ถังต้มกวน ถังกวนสแตนเลส ถังผสมแนวนอน ถังผสมปุ๋ยเม็ด 4-Blade Impeller Agitator Mixing Air Mixer Dissolver Impeller Explosion proof mixer Flat blade Turbine HOMOMIXER Jacket tank Laboratory mixer Mobile tank moving tank Powder mix Pressure tank Propeller Impeller Storage tank Tank stainless

บริษัท อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ออกแบบผลิต ติดตั้ง ชุดปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม เครื่องกวนเคมี ชุดถังผสม ถังสแตนเลส ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดกวน ถังลูกเต๋า ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมผง

โทร. 089-650-7698, 02-714-4978, 081-411-5082

EMULSIFIER HOMOMIX เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด

          เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด ใช้ความเร็วรอบที่สูง High shear ความเร็วที่เหมาะสมคือ 3,000 รอบต่อนาที ขึ้นไป เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ประเภท อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ครีม โลชั่น ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก น้ำมัน อุตสาหกรรมยา อื่นๆ ชุดผสมครีม,ชุดปั่นกวนผสมละเอียด , ชุดถังผสมครีม,ชุดกวนปั่นละเอียด,เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด,เครื่องผสมครีมโลชั่น,ถังผสมครีม,ชุดปั่นกวนผสมโลชั่น,ชุดปั่นกวนผสมซอส,เครื่องกวนซอส

EMULSIFIER HEAD COMPENENTS

STATOR HEAD (STATIC HEAD)
          เป็นส่วนที่อยู่กับที่ ซึ่งจะมีรูระบายออกในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น รูขนาดเท่ากัน, ขนาดเล็ก/ใหญ่สลับกัน, รูสล็อตหรือ อื่น ๆ ซึ่งขนาดของรูจะบ่งบอกถึงความต้องการของผลิตภัณฑ์ได้

ROTOR HEAD (DYNAMIC HEAD)
          เป็นส่วนที่หมุนอยู่ในหัว STATOR ทำหน้าที่พาผลิตภัณฑ์ให้ออกจาก STATOR ซึ่งการออกแบบลักษณะที่เหมาะสม ระยะห่างระหว่าง STATOR และ ROTOR เป็นสิ่งสำคัญ