ชุดปั่นกวนผสมละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด ชุดถังผสม ชุดกวนปั่น ชุดผสมแลป ถังผสม ชุดปั่นกวนผสม ปั่นกวนผสมสี ปั่นกวนผสมสารเคมี ใบพัดปั่น ถังเหล็ก เครื่องกวนสี ชุดถังผสมสบู่ ชุดผสมครีม ปั่นกวนผสมกาว ชุดปั่นกวนผสม ชุดถังผสมแชมพู ชุดถังผสมเคมี ชุดถังผสมครีม เครื่องผสมนม เครื่องผสมทินเนอร์ เครื่องผสมครีมโลชั่น เครื่องกวนสบู่ เครื่องกวนครีม เครื่องกวนผสมสี เครื่องกวนปั่นสี เครื่องกวนแชมพู เครื่องกวนเคมี ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดผสม ใบพัดกวน ถังสแตนเลส ถังผสมผงสี ถังผสมผง ถังลูกเต๋า ชุดผสมสารเคมี ปั่นกวนผสมอาหาร ปั่นกวนผสมห้องแลป ปั่นกวนผสมโลชั่น ปั่นกวนผสมลูกเต๋า ปั่นกวนผสมยาง ยางพารา ปั่นกวนผสมผงเคมี ปั่นกวนผสมปุ๋ย ปั่นกวนผสมน้ำหอม ปั่นกวนผสมน้ำผลไม้ ปั่นกวนผสมถังนอน ปั่นกวนผสมซอส ปั่นกวนผสมแชมพู ปั่นกวนผสม 2 ชั้น ชุดถังผสมปุ๋ย ชุดถังผสมน้ำยาล้างจาน ชุดถังผสมน้ำผลไม้ ชุดกวนระบบกันระเบิด ชุดกวนใบพัดน้ำเกลือ ชุดกวนในห้องแลป เครื่องผสมอาหารถังนอน เครื่องผสมสารเคมี เครื่องผสมสบู่ เครื่องผสมผงลูกเต๋า เครื่องผสมในห้องแลป เครื่องผสมแนวนอน เครื่องผสมน้ำเกลือ เครื่องกวนซอส ใบพัดเรือ 3 ครีบ ใบพัดปั่นสี ใบพัดกวนผสม ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมสแตนเลส ถังผสมลูกเต๋า ถังผสมแป้ง ถังผสมครีม ถังต้มกวน ถังกวนสแตนเลส ถังผสมแนวนอน ถังผสมปุ๋ยเม็ด 4-Blade Impeller Agitator Mixing Air Mixer Dissolver Impeller Explosion proof mixer Flat blade Turbine HOMOMIXER Jacket tank Laboratory mixer Mobile tank moving tank Powder mix Pressure tank Propeller Impeller Storage tank Tank stainless

บริษัท อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ออกแบบผลิต ติดตั้ง ชุดปั่นกวนผสม ชุดกวนปั่นละเอียด เครื่องผสมแบบปั่นละเอียด เครื่องปั่นกวนผสม เครื่องกวนเคมี ชุดถังผสม ถังสแตนเลส ชุดผสมปรับระดับขึ้น – ลง ใบพัดกวน ถังลูกเต๋า ถังผสมสบู่และครีม ถังผสมผง

โทร. 089-650-7698, 02-714-4978, 081-411-5082

เกี่ยวกับเรา

COMPANY PROFILE

          บริษัท อาร์.พี.เอส.2013 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบธุรกิจทางด้านการผลิตเครื่องปั่น – กวน – ผสม ในงานอุตสาหกรรม ครัวเรือน SME ชุดกวน – ผสมในกระบวนการผลิต และรับออกแบบ ผลิต ติดตั้งถังสแตนเลสทุกชนิด SUS304/ 316L โดยผลิตตามมาตรฐานอาหารและยา Hygienic Design สำหรับอุตสาหกรรมนม ยา อาหาร เครื่องดื่ม น้ำผลไม้เวชสำอาง และเคมีภัณฑ์, Pressure vessel ถังผสมซอส, ถังผสมเคมี, ถังผสมครีม, ถังผสม แชมพู, ถังผสมน้ำผลไม้, ถังผสมน้ำยา น้ำยาล้างจาน, เครื่องผสมครีม, ถังผสมชุดผสมครีม

ให้คำปรึกษา – ออกแบบ – รับสร้าง

- เครื่องปั่น - กวน - ผสม (Agitator - Mixer - Emulsifier)

- ถังสแตนเลส (Sanitary Stainless Steel Tank)

- ชุดกวนในห้องแลป (Laboratory Testing Mixer)

- ชุดกวนปั่นละเอียด (Emulsifier HOMOMIX)

- ใบพัดกวน ผสม (Impeller)

- ออกแบบ (Custom Design)

- รับเดินระบบท่อ (Process pipeline installations)

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Overhaul)

          การกวนของเหลวมีบทบาทสำคัญในการผลิตสินค้าหลายอย่าง สินค้าส่วนใหญ่ต้องการการกวนบางอย่างในขั้นตอนการผลิต ดังนั้นการกวนของเหลวจึงเป็นขั้นตอนที่พบบ่อยในอุตสาหกรรมเคมี อาหาร ปิโตรเคมี ยา กระดาษ การกำจัดน้ำเสีย รวมทั้งการปกป้องสิ่งแวดล้อม ความต้องการการกวนหรือการผสมประกอบด้วยการกวนของเหลวที่ความหนืดต่ำและความหนืดสูงเข้าด้วยกัน ของแข็งในของเหลว การกระจายแก๊สในของเหลว การถ่ายเทมวลหรือความร้อน (Mass transfer or heat Transfer ) โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งประเภทการกวนตามขบวนการทางกายภาพและเคมีดังต่อไปนี้

  1. Blending การผสมของเหลวสองชนิดที่สามารถละลายเข้าด้วยกัน (Miscible liquid)
  2. Suspension การผสมของแข็งกับของเหลว
  3. Dispersion การลดขนาดและแพร่กระจายของแข็งในของเหลว
  4. Emulsion การผสมของเหลวสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าด้วยกัน ( Immiscible liquid)
  5. Aeration การผสมแก๊สกับของเหลว หรือขบวนการถ่ายเทมวล (Mass transfer)
  6. Heat transfer การถ่ายเทความร้อน ซึ่งอาจทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง โดยให้ของเหลว เคลื่อนผ่านผิวสัมผัสของภาชนะ ทั้งนี้มักมีขบวนการอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นรวมอยู่ด้วย

ของแข็งแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ

  1. Free flowing powders เป็นของแข็งที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยปกติจะผสมเข้ากันง่าย แต่ก็สามารถจะแยกชั้นได้ง่ายจากขบวนการขนถ่ายผลิตภัณฑ์ในเวลาต่อมา
  2. Cohesive powders เป็นของแข็งที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงสามารถรวมตัวกันโดยแรงไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic force) หรือความชื้น ของแข็งชนิดนี้จึงมีปัญหาด้านการไหล (Flow) และการเก็บ แต่ก็จะไม่แยกชั้นง่ายเหมือน Free flowing powders

          โดยทั่วไป ขนาดของของแข็งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดลักษณะการไหลของของแข็ง เช่น ของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 75 ไมครอนจะแยกชั้นได้ง่าย และของแข็งที่มีขนาดต่ำกว่า 10 ไมครอนจะไม่เกิดการแยกชั้นขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าขบวนการผสมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหลของของแข็งจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแยกชั้นของของแข็ง และในทางกลับกันขบวนการผสมที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแยกชั้นจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการไหล


         ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และทีมช่างเทคนิคที่มีทักษะความชำนาญพิเศษเฉพาะทางในการผลิต พร้อมทั้งทีมงานเซอร์วิสในการให้บริการ อย่างรวดเร็ว มีระบบ โดยมุ่งเน้นสร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ให้ดีที่สุด โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจคือ

 

คุณภาพ คือความรับผิดชอบของเรา

เที่ยงตรง ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น จริงใจ ยึดมั่นคุณธรรม